Udruga Hrvatski gospodarski ekološki klub MIR

Udruga Hrvatski gospodarski ekološki klub „MIR“ je nastala kao odgovor na izostanak  postojanja strategije osmišljenoga  modela tržišno održivog, gospodarskog i ekološkog razvoja u većini lokalnih samouprava RH, temeljenog na integralnom upravljanju tržišnim, gospodarskim i ljudskim potencijalima kojima raspolažu za izgradnju adekvatne gospodarske infrastukture i s time u svezi pokretanja određenih gospodarskih projekata.

Takvo stanje rezultat je tranzicije gdje je gospodarski sustav naših lokalnih samouprava izložen konkurenciji već uspostavljenih tržišno  samoodrživih gospodarstva iz razvijenih zemalja koje naše gospodarske subjekte bez adekvatne tržišne infrastrukture, kao takve eliminiraju.

U nedostatku jasne vizije i vlastitih planova, svjedoci smo kako se kompletan razvoj svodi na                „strana ulaganja“. Posljedica istog je i strana dobit, a domaće stanovništvo svoju dobit treba tražiti van granica lokalne samouprave i države. Rezultat toga je blokada poslovanja, izostanak izvora prihoda i egzodus stanovništva.

Stoga je Udruga HGEK „MIR“ okupila iskusne i stručne, gospodarski i znanstveno potvrđene pojedince u području svoga djelovanja kako bi svojim podupornim članicama, lokalnim samoupravama  bili adekvatan partner u valorizaciji ljudskih i gospodarskih potencijala s ciljem stavljanja istih u funkciju postizaznja održivog, ravnomjernog, socijalno prilagođenog i tržišno samoodrživog razvoja u interesu stanovnika lokalnih samouprava.

Stvaranjem  preduvjeta za korištenje gospodarskih i ljudskih potencijala na način da njihovi proizvodi budu konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu roba i usluga, put je kojim se rješavaju  egzistencijalne i esencijalne potrebe stanovništva u tržišnom gospodarstvu Europe i svijeta.

Ukoliko to radimo na ekološki održivim  postavkama, dobiti ćemo proizvode i usluge kojima možemo biti konkurentni na najrazvijenim  tržištima Europe i svijeta i ući u red socijalno uređenih, gospodarsko uspješnih zemlja.

MISIJA I CILJ

Tržišno   samoodrživi, gospodarski i regionalni integralni, ekološki razvoj na socijalno gospodarskim  konkurentnim projektima iz područja:

 1. EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRANE I PIĆA – PROJEKT „ZELENI JELOVNIK“
 • Ekološka proizvodnje hrane i pića s ciljem osiguravanja autohtonog „zelenog jelovnika“ kroz primarnu ekološku proizvodnju, preradu i plasman.
 1. EKO ETNO TURIZAM – PROJEKT EKO ETNO TOUR REGIJA, HRVATSKA, EUROPA
 • Razvojem eko etno tour turisticke ponude i njihovim  plasmanom u jedinstvenim turistickim aražmanima, osigurati eko etno ponudu u kombinaciji sa drugim vidovima turizma za popunjenost kapaciteta tijekom cijele godine.
 1. NISKOENERGETSKA ZELENA AUTOHTONA GRADNJA
 • Priprema, projektiranje, gradnja i upravljanje eko etno turistickih kapacitetima na socijalno-gospodarskim samoodrživim osnovama.
 1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – PROJEKT OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 • Solarna energija, biomasa, vjetar, voda.

TIJELA UDRUGE

 

 • Predsjednik Udruge – Luka Matković
 • Savjet Udruge – Petar Perkušić, predsjednik savjeta
 • Tajnik Udruge – Željko Kovačević

 

DJELOVANJE UDRUGE HGEK „MIR“

 

Udruga djeluje putem Vijeća udruge HGEK „MIR“:

 1. Vijeće senatora – sastavljeno je od pojedinaca iz stručne, znanstvene i gospodarske zajednice koji su stečena stručna cjeloživotna znanja i praktična iskustva ugrađuju u stvaranje preduvjeta za održivi gospodarski razvoj lokalnih samouprava integriranih u regionalnu, nacionalnu i europsku ponudu.
 2. Znanstveno vijeće – čine suradnici sa sveučilišta i znanstvenih instituta.
 3. Gospodarsko vijeće – čine istaknuti gospodarstvenici.
 4. Domovinsko vijeće – čine predstavnici lokalnih samouprava, županija i pojedinaca iz društvene zajednice koji su  voljni dati svoj doprinos u stvaranju pretpostavki za održivi život u Hrvatskoj.
 1. Iseljeničko vijeće – čine istaknuti članovi iseljenog dijela stanovništva Hrvatske koji su voljni dati svoj doprinos u gospodarskoj revitalizaciji Hrvatske kroz projekte Udruge.

Vijeća svoj rad provode putem sekcija:

 1. Sekcija HGEK „MIR“ – za ekološku proizvodnju hrane i pića s ciljem osiguravanja „zelenog  jelovnika“.
 1. Sekcija HGEK „MIR“ – za razvoj eko etno tour turističke ponude i plasman eko etno turistickih  kapaciteta na  emitivnim tržištima.
 1. Sekcija HGEK „MIR“ – za pripremu, projektiranje, gradnju i upravljanje eko etno turističkih  kapaciteta na socijalno  gospodarskim, samoodrživim osnovama.
 1. Sekcija HGEK „MIR“ – za obnovljive izvori energije i eko promet
 2. Sekcija HGEK „MIR“ – za izradu predinvesticijskih i investicijskih studija, budžetiranja i financiranja   projekata.
 3. Sekcija HGEK “MIR” – za valorizaciju ljudskih: strucnih, znanstvenih i gospodarskih potencijala u realizaciji projekata Udruge.
 4. Sekcija HGEK-“MIR’ za promicanje ekološko etnoloških i gospodarskih vrijednosti projekata Udruge i njenih članova u Hrvatskoj i svijetu.

Realizacija projekata će se odvijati pod vodstvom i nadzorom regionalnih klubova Udruge HGEK „MIR“:

 1. PANONSKA HRVATSKA – PANONSKI KLUB ( županije: Vukovarsko – srijemska, Osječko – baranjska, Brodsko – posavska, Požeško – slavonska, Virovitičko – podravska županija) – sjedište Osijek.
 2. JADRANSKA HRVATSKA – JADRANSKI KLUB (županije: Ličko – senjska, Istarska, Primorsko – goranska, Zadarska, Šibensko – kninska, Splitsko – dalmatinska i Dubrovačko – neretvanska) – sjedište Zadar.
 3. SJEVEROZAPADNA HRVATSKA – SJEVEROZAPADNI KLUB (Grad Zagreb i županije: Sisačko – moslavačka, Karlovačka, Zagrebačka, Krapinsko – zagorska, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko – križevačka) – sjedište grad Zagreb.

 

ČLANSTVO U UDRUZI HGEK „MIR“

 

 • aktivno članstvo – ostvaruje se putem pristupnice prihvaćanjem Statuta Udruge, misije i ciljeva Udruge kroz iskazani interes za rad u odabranom vijeću Udruge te određenoj sekciji Udruge sukladno prezentiranim i dokazanim predispozicijama za rad u istima čime se postaje aktivni član Udruge.
 • poduporno članstvo – potporni član Udruge može se postati sukladno ispunjenju interesnih ciljeva članova koji svojim članstvom stječu pravo sudjelovanja u provedbi određenih aktivnosti Udruge te dobivanju pravodobnih informacija koji se tiču njihovog iskazanog interesa.
 • počasni član Udruge – fizičke i pravne osobe mogu postati počasni član Udruge na pisani i od strane savjeta Udruge prihvaćeni prijedlog od dva aktivna člana Udruge, na izražen pristanak i potpisanu pristupnicu novog člana.
Objave po kategorijama: